Ако желаете да закупите недвижим имот с посредничеството на нашата агенция, възнаграждението, което заплащате е в размер на 3 %,  от стойността на сделката, освен ако имотът не е отбелязан в нашите листи със знака БЕЗ КОМИСИОН.

Възнаграждението е платимо при подписване на предварителен договор.

Нашите задължения към вас, като потенциални купувачи са:
·       Първоначална среща за уточняване на параметрите на търсения имот, начина на разплащане;
·       Сключване на посреднически договор, с който Купувачът възлага на Агенцията търсенето на имот, съобразно уточнените параметри;
·       Организиране и провеждане на огледи на предварително подбрани имоти;
·       Проверки за уточняване историята на собствеността, включително и проверка за тежести в деня на подписване на предварителен договор за покупко-продажба, както и в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността.

·       Подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба;
·       Организиране на нотариалното прехвърляне на собствеността пред нотариус;
·       Обезпечаване сигурността при разплащане и размяна на нотариален акт и пари.

 

.