Съживяване на пазара на жилищно кредитиране и 25% ръст на запитванията за жилищни кредити през първото тримесечие на 2013 г. отчита Пощенска банка. Институцията представи първия си доклад за жилищно кредитиране.

„Ръстът на запитванията, който банката регистрира, идва основно от големите градове и столицата. Като цяло пазарът на жилищни кредити достигна исторически едни от най-ниските нива на лихвите за жилищни кредити в левове. Анализите ни показват, че през първото тримесечие на годината продължава да нараства търсенето на левови кредити, като процентът на левовото жилищно кредитиране достигна нива от 74.5% за първото тримесечие на 2013 г. при около 50% за 2012 г. Очакваме тази тенденция да се запази и да преминем границата от 80% левово кредитиране до края на годината“, коментира Румен Радушев, ръководител на управление „Жилищно кредитиране“.

Според най-прясното изследване на финансовия консултант „Моите пари“ обаче домакинствата не предприемат инвестиционни начинания за покупка на жилища в очакване и на допълнително намаление на цените на имотите и придържайки се към ограниченото потребление.

През март само три банки са били по-активни в пускането на нови условия за жилищни кредити – Райфайзенбанк, Пощенска банка и Societe Generale Експресбанк. Алфа банк, Токуда банк и Банка ДСК са удължили промоцията си. През април ОББ удължи промоционалната си оферта, Уникредит Булбанк и СИБанк започнаха нови кампании за ипотечни заеми.

Наблюденията на консултантската компания „Кредит център“ показват, че клиентите, които все пак купуват, във все по-голяма степен проявяват интерес към заеми с фиксирана лихва за определен първоначален период. При това търсенето е за възможно по-дълъг такъв срок – минимум три години.“

Според последните резултати от редовната анкета сред банките, която БНБ провежда всяко тримесечие, за периода януари – март 2013 г. банките са имали нагласи за облекчение на условията за кредитиране в еднаква степен на жилищните и на потребителските кредити. Облекченията, които се правят в кредитните стандарти, на този етап са в количествените критерии – отстъпки и намаления в лихви, такси, комисиони. Остават в сила изискванията работната заплата да се получава в съответната банка, през нея да се плащат битовите сметки и др.

По данни на Пощенска банка средният размер на усвоените кредити в евро за първото тримесечие е 29 000 евро – много близък до средния размер за 2012 г. и с 10 000 евро под нивата от пика в края на 2008 г.

София продължава да е основният град за жилищното кредитиране с над 40% от общо отпуснатите обеми. Следват Пловдив, Варна и Бургас с над 15%.

Жилищните кредити в размер до 20 000 евро продължават да са най-предпочитаните с дял от 40.6% през първото тримесечие, като бележат лек спад в сравнение с 2012 г.

Запазва се тенденцията от 2012 г. най-голям процент от кредитите да са със срок над 25 години.

 

Източник : www.dnevnik.bg


Оставете съобщение