Всички публикации в Строителство

През второто тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 228 жилищни сгради с 3 557 жилища в тях и с 472 081 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 41 административни сгради/офиси с 22 838 кв. м РЗП и на 1 288 други сгради с 552 242 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 41.5%, жилищатав тях – с 83.0%, и застроената им площ – с 67.5%. Нарастване се наблюдава и на броя на административните сгради със 17.1% и на другите сгради – с 27.0%, като разгънатата им застроена площ също се увеличава съответно с 61.7 и 22.8%.

P6092238В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 6.9% по-малко, но жилищата в тях са повече със 17.3%. Административните сгради намаляват с 38.8%, а другите видове сгради – с 6.3%. Регистрирано е увеличение на РЗП на жилищните сгради с 8.9% и на другите сгради – с 24.9%, докато при административните сгради РЗП намалява с 47.1%.

Най-голям брой разрешителни casino francais bonus за строеж на ???????????? ???????? нови жилищни сгради са издадени в следните области: Пловдив – 179, Бургас – 177, Варна – 114, София – 103, и София (столица) – 89. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в pokies for fun областите: Бургас – 1 584, Варна – 466, София (столица) – 268, Пловдив – 252, и Благоевград – online pokies 4 casino u 129.
През второто тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 683 жилищни сгради с 2 105 жилища в тях и с 251 701 online casino site кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 5 708 кв. м РЗП и на 579 други сгради с 269 870 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е със 78.8% повече, жилищата в тях – с 66.8%, и общата им застроена площ – с 56.0%. Увеличение е регистрирано и на започнатите административни сгради със 17.6%, но тяхната РЗП намалява с 9.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 47.0%, а общата им застроена площ – с 4.6%.
В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 6.7% по-малко, а жилищата в тях – с 1.0%. Административните сгради намаляват с 44.4%, и другите видове сгради – с 14.6%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради с 8.0% и на административните сгради – със 72.8%, докато при другите сгради РЗП се увеличава с 3.8%.
Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас – 106 жилищни и 38 други сгради; Варна – 89 жилищни и 57 други сгради; София – 67 жилищни и 37 други сгради; Пловдив – 64 жилищни и 44 други сгради; София (столица) – 56 жилищни и 22 други сгради

moreto.net

Подробно